Om Jazzbaren

Välkomna till Jazzbaren – stället, där artister och publik samspelar!

Våren 2014 startade Jazzbaren sin verksamhet.
Projektet är ett rent ideellt samarbete mellan ett antal entusiaster som genom sina kontakter startat en månatlig verksamhet. Målet att ge uppsalapubliken två jazzkonserter i månaden. På torsdagar.
Men än är vi inte där.

Rent organisatoriskt står Jazzbaren på tre ben:

Två konstnärliga ledare som har mycket goda kontakter med jazzscenen – svensk som internationell.
En person, den legendariska Katalin Varga, som bidrar med bl.a. lokaliteter och ett inarbetat varumärke.
En grupp entusiaster som sköter alla kringuppgifter genom ideellt arbete.
Jazzbarens syfte är att erbjuda publiken högkvalitativ jazz med primärt välrenommerade svenska jazzmusiker och samtidigt sprida konstformen till en yngre generation.

Följ oss även på Facebook

Advertisements